English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٣١ مرداد ١٣٩٧

دکتر رحیم نژاد رحیم

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. طالقانی