English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٧ تير ١٤٠١

تاریخچه بیمارستان :

مرکز آموزشی درمانی آیت ا... طالقانی در منطقه جنوب غربی شهرستان ارومیه واقع شده است .این مرکز با ساختمانهای پراکنده وبه منظور کاربری های متفاوت بنا شده بودوبعداز پیروزی انقلاب اسلامی از سال 1359تغییر کاربری داده وبا چارت تشکیلاتی 450تختخوابی با مجوز رسمی از طرف وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی به عنوان مرکز آموزشی و درمانی فعالیت خود را آغاز نموده است.

ابتدا این مرکز بعنوان مرکز داخلی - قلب - عفونی-پوست - مسمومیت و دیالیز شهر ارومیه بودکه بعدا در طی چند سال و با احداث بیمارستانهای جدید در حال حاضر این مرکز بعنوان سانترریفرال عفونی -مسمومیت -پوست و همودیالیز استان و بخشهای داخلی وقلب-آنژیوگرافی عروق کرونر پذیرای مراجعین محترم می باشد.