English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: پنج شنبه ١٧ آذر ١٤٠١

 معاون آموزشی
معرفی معاون آموزشی بیمارستان
شرح وظایف