English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: دوشنبه ٢٠ آذر ١٤٠٢

 معاون آموزشی
معرفی معاون آموزشی بیمارستان
شرح وظایف