English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: سه شنبه ٠٧ تير ١٤٠١

 معاون آموزشی
معرفی معاون آموزشی بیمارستان
شرح وظایف