English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨

دکتر رحیم نژاد رحیم

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی آیت ا.. طالقانی