English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: جمعه ٣٠ فروردين ١٣٩٨

به منظور استفاده هرچه بيشتر از محيط آرام كتابخانه و حفظ و حراست از اموال آن استفاده كنندگان موظف به رعايت موارد زير می‏ باشند:

مورد اول: افراد واجد شرایط جهت استفاده از سالن مطالعه

مورد دوم: رعايت نظم در سالن مطالعه

مورد سوم: ساعات کار کتابخانه و سالن مطالعه و شرایط عضویت در کتابخانه

 

مورد اول: افراد واجد شرایط جهت استفاده از سالن مطالعه

افراد زير می‌توانند از سالن مطالعه و منابع کتابخانه استفاده نمايند:

1.دانشجويان

2. اساتید

3.کارکنان

4.فرزندان کارکنان بیمارستان طالقانی در صورت خالی بودن جا در سالن مطالعه

 

مورد دوم: رعايت نظم در سالن مطالعه

رعايت سکوت و نظم الزامی می باشد.

مطالعه باید بصورت انفرادی انجام پذیرد.

خوردن، آشاميدن (در حد غیرمعمول) و استعمال دخانيات در سالن مطالعه ممنوع میباشد.

مطالعه در حين قدم زدن در سالن مطالعه ممنوع می‌باشد.

لوازم سالن مطالعه را به هيچ ‏وجه نمي‏ توان از يک طرف به طرف ديگر آن انتقال داد.

استفاده از تلفن همراه در سالن مطالعه ممنوع می باشد.

رزرو جا برای دیگران ممنوع می باشد.

رعايت شئونات و حجاب اسلامي الزامی است.

 

مورد سوم: ساعات کار کتابخانه و سالن مطالعه و شرایط عضویت در کتابخانه

کتابخانه همه روزه به جز روزهای تعطیل از ساعت 45/7 صبح تا 8 شب دایر می باشد.

 

1.تمامي دانشجویان دانشگاه علوم پزشکي اروميه و دانشجویان رشته هاي علوم پزشکي دانشگاه آزاد واحد اروميه. دانشجویان با شماره دانشجویي تعریف شده در سيستم كتابخانه، بسته به نوع رشته و مقطع مي توانند از 5 كتاب تا 10 كتاب را به مدت 15 روز امانت بگيرند. دانشجویان دانشگاه آزاد با ارایه كارت دانشجویي یا كارت ملي مي­توانند تا سقف 3 كتاب را به مدت 10 روز امانت ببرند.

 

 2. اعضاي هيات علمي دانشگاه و كاركنان دانشگاه و مراكز آموزشي درماني علوم پزشکي اروميه.  اعضاي هيات علمي با كد ملي تعریف شده در سيستم مي توانند تا 15 كتاب را امانت بگيرند.

 

3.كادر بيمارستان ها و مراكز ستادي و دانشگاه هم با ارایه كارت ملي یا شماره پرسنلي خود تا سقف 5 كتاب مي­توانند امانت بگيرند. كتابهاي به امانت برده شده در صورت نياز و عدم رزرو كتاب تا دوبار قابل تمدید هستند.