مرکز آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی ارومیه

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

 

نام و نام خانوادگی: حیدرزاده                                                                                                     
سمت: مسئول تصویربرداری مرکز آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی 
داخلی:  242
 

 

 

بخش تصویربرداری مرکز آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی قبل از همه گیری بیماری کرونا صرفا شامل بخش های رادیولوژی و سونوگرافی بود و در دوران کرونا به دلیل نیاز مبرم به دستگاه سی

تی اسکن ، دستگاه سی تی اسکن  GE اسپیرال 16 اسلایس توسط خیرین محترم و دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 1399 خریداری گردید و با الحاق قسمت هایی از درمانگاه تخصصی به

بخش تصویر برداری و ایمن سازی و سرب کوبی اطراف آن محیطی مناسب و ایمن برای استفاده بیماران و مراجعین عزیز مهیا گردید .

لازم به ذکر است در این بخش تمامی اقدامات درمانی شامل تصویربرداری های رادیوگرافیک با دستگاه دیجیتال  DDR  و سی تی اسکن با و بدون تزریق توسط پمپ انژکتور انجام می گردد و هیچ

بیماری برای انجام اقدامات پاراکلینیکی تصویربرداری به خارج از بیمارستان منتقل نمی گردد .

تنظیمات قالب