19:40:44 - 29 تیر 1403

مرکز آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی ارومیه

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

 

 

آدرس : ارومیه ، خیابان کاشانی ، مرکز آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی

شماره تماس :  33444591-44 ،33444592-44 ، 33444593-44

فکس : 33449300-44

آدرس وب سایت : www.taleghani.umsu.ac.ir

 آدرس پست الکترونیکی: taleghanihospital@umsu.ac.ir

 

 

تنظیمات قالب