19:38:34 - 29 تیر 1403

مرکز آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی ارومیه

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
 
 
نام و نام خانوادگی: کیوان حسینقلی پور                                                                                                         
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:  پرستار
گرایش : مراقبت های ویژه
مرتبه علمی: مربی
سمت: مدیر داخلی مرکز آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی 
ایمیل:k0914340@gmail.com
داخلی:  261
 

رزومه  طرح درس و دوره رتال اساتی
تنظیمات قالب