09:24:21 - 30 تیر 1403

مرکز آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی ارومیه

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
متخصصین گروه داخلی 
نام و نام خانوادگی
دکتر فرهاد بهزادی
دکتر پردیس طلااحمری
نام و نام خانوادگی
دکتر خشایار نجفی نیا
 
تنظیمات قالب