18:12:26 - 29 تیر 1403

مرکز آموزشی و درمانی آیت الله طالقانی ارومیه

برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید
متخصصین گروه قلب و عروق
نام و نام خانوادگی
دکتر رضا حاجی زاده
دکتر علی سلیمانی
نام و نام خانوادگی
دکتر عذرا آشام 
دکتر رضا فرامرزاده
تنظیمات قالب